Dialogipalikat

Mahistuki kokeilee perhetyössä dialogipalikoiden käyttöä. Dialogipalikoiden kokeilu käynnistyi ammattikorkeakouluopiskelijan yhteydenotosta. Niitä kokeillaan käytännön työssä syksyllä 2020. Dialogipalikat on kehitetty helpottamaan dialogin ymmärtämistä ja vastavuoroiseen suhteeseen asettumista. Ne ovat apuväline vaikeasti hahmottuvan asian jäsentämisessä