Tukipalvelut lapsille, nuorille, perheille ja aikuisille.

MAHIStuki on yksityinen sosiaalipalvelualan yritys, joka tarjoaa korkeatasoista kuntouttavaa tukea yksilöille, perheille ja ryhmille.
Toiminnassa korostuu yksilöllisyys, voimavarakeskeisyys ja välittäminen.

Arvot

hyvinvointi

turvallisuus

yksilöllisyys

asiakaslähtöisyys

tasa-arvo

yhdenvertaisuus

kestävä kehitys

osallisuus

Kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi ovat osa käytännön toimintaa.