Ajankohtaista

Mahistuen harrastusryhmissä on ilo harrastaa!

Jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus harrastamiseen ja osallisuuteen turvallisessa ilmapiirissä, osaavien ohjaajien tuella. Harrastusryhmiin osallistuvat lapset omaavat omat vahvuutensa ja yksilölliset tapansa toimia. Harrastusryhmissä huomioidaan

Lue lisää »

Mahistuen psykoterapiaryhmät starttaavat!

Ryhmä masennusta, ahdistusta ja uupumusta kokeville. Ryhmä soveltuu myös sosiaalisia tilanteita jännittäville. Ryhmäpsykoterapiassa mahdollistuu oloon liittyvien tekijöiden tarkastelu ja uusien oivallusten ja näkökulmien löytyminen, mikä edistää toipumista.

Lue lisää »

Kesäkuulumiset

Mahistuen perhetyössä on kesän aikana toimittu perhetyössä hyödyntäen soveltaen ympäristökasvatuksellista viitekehystä toiminnallisin menetelmin. Perheiden kanssa on yhdessä tutustuttu lähiympäristössä eläimiin, lintuihin, kasveihin ja hyönteisiin ihmetellen luonnon kauneutta. Toiminnan myötä on

Lue lisää »

Koira perhetyössä

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta on tavoitteellista koira-avusteista työtä asiakkaan sosiaalisen kasvun, itsetuntemuksen ja aktiivisen toimijuuden tukemiseksi. Koiratoiminnassa hyödynnetään koiran ominaisuuksia edistäen ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Lue lisää »

Mahistuen eläinharrastusryhmät

Mahistuki on ohjannut syyslukukaudella kahdella helsinkiläisellä koululla eläinharrastusryhmiä. Mahistuen eläinharrastusryhmässä korostuvat seuraavat tekijät: ”Eläinharrastusryhmässä lapsi saa oivaltamisen ja ilon kokemuksia eläinaiheisen ryhmämuotoisen toiminnan kautta. Eläinharrastusryhmä

Lue lisää »

Töihin Mahistukeen!

Haemme perhetyöntekijöitä sekä ammatillisia tukihenkilöitä vakituiseen työsuhteeseen kilpailukykyisellä tuntipalkkauksella. Palkkaamme työntekijöitä heti sopivien löydyttyä. Työmäärästä voidaan myös sopia. Mahistuessa pääset käyttämään osaamistasi laajasti. Panostamme työntekijöidemme

Lue lisää »