Töihin Mahistukeen!

Haemme perhetyöntekijöitä sekä ammatillisia tukihenkilöitä vakituiseen työsuhteeseen kilpailukykyisellä tuntipalkkauksella. Palkkaamme työntekijöitä heti sopivien löydyttyä. Työmäärästä voidaan myös sopia. Mahistuessa pääset käyttämään osaamistasi laajasti. Panostamme työntekijöidemme jatkuvaan kehittymiseen mm. osallistumalla koulutusten kustannuksiin. Työssä on mahdollista käyttää työantajan autoa.

Kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- /terveydenhuolto- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto ja soveltuvaa työkokemusta lasten ja nuorten parissa toimimisesta.

Eduksi luetaan neuropsykiatrinen osaaminen, työkokemus erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa työskentelystä, työkokemus vanhemmuuden tukemisesta, toiminnallisten menetelmien osaaminen, kuntouttavan työotteen taidot.

Perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista perheen kotona ja arkiympäristössä tehtävää muutostyötä, jonka avulla tuetaan asiakasperheiden ja lasten hyvinvointia. Keskeistä perhetyössä on voimavarakeskeinen työskentely, verkostoyhteistyö ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Perhetyöntekijä tukee ja ohjaa vanhempia lastenhoidossa, kasvatuksessa sekä turvallisen ja lapsen ikätasoista kasvua ja kehitystä tukevan arjen rakentamisessa ja edistää perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymistä.

Valitun tulee esittää ennen työn vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus: kilpailukykyinen, koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Yksityisen sosiaalipalvelualan TES. Vähintään 18€/h + lisät.

Mahdollisuus auton käyttöön siirtymisiin asiakkaiden välillä.

TYÖHAKEMUKSET: camilla.sundell@mahistuki.fi

LISÄTIEDOT: Camilla Sundell, palvelupäällikkö. P. 0458576450