Kesäkuulumiset

Mahistuen perhetyössä on kesän aikana toimittu perhetyössä hyödyntäen soveltaen ympäristökasvatuksellista viitekehystä toiminnallisin menetelmin. Perheiden kanssa on yhdessä tutustuttu lähiympäristössä eläimiin, lintuihin, kasveihin ja hyönteisiin ihmetellen luonnon kauneutta. Toiminnan myötä on herännyt tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat innostaneet pohdintoihin ja yhteiseen tekemiseen luonnossa. Luontoavusteisuuden voidaankin katsoa edistävän perheen vuorovaikutusta ja voimaantumista. 

Ympäristökasvatuksen näkökulmasta lasten omilla luontokokemuksilla, havainnoilla ja pohdinnoilla on vahva yhteys oppimiseen. Yhdessä kauniin ja ihmeellisen luonnon havainnointi yhdessä lapsen ja vanhemman kanssa edistää myös lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja iloa.

Hyvinvointia tuottavat luontokokemukset, ihastelun ja löytämisen ilon myötä edesauttavat myös positiivisen luontosuhteen muodostumista. Tällä on vahva yhteys kielen, käsitteellisen ymmärryksen ja arvojen muodostumiseen.  Näin perhetyössä yhdessä lähiluonnossa kulkeminen edistää myös kestävän kehityksen huomioimisen myötä tärkeitä tekijöitä, kuten toisen ihmisen ja ympäristön huomioon ottaminen sekä yhteinen vastuu. Iloa tuovat hetket perhetyössä edistää perheenjäsenten aktiivista osallistumista, yhteistä hauskaa tekemistä ja osallistuvaa toimimista yhdessä leikillisyys mukana, jotka jäävät osaksi perheen arkea perhetyön päätyttyä. 

Mukavaa alkavaa syksyä!

Mahistuen tiimi