Mahistuen harrastusryhmissä on ilo harrastaa!

Jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus harrastamiseen ja osallisuuteen turvallisessa ilmapiirissä, osaavien ohjaajien tuella. Harrastusryhmiin osallistuvat lapset omaavat omat vahvuutensa ja yksilölliset tapansa toimia. Harrastusryhmissä huomioidaan kaikki omia erityispiirteitä omaavat lapset…

Jatka lukemistaMahistuen harrastusryhmissä on ilo harrastaa!

Mahistuen psykoterapiaryhmät starttaavat!

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Ryhmä masennusta, ahdistusta ja uupumusta kokeville. Ryhmä soveltuu myös sosiaalisia tilanteita jännittäville. Ryhmäpsykoterapiassa mahdollistuu oloon liittyvien tekijöiden tarkastelu ja uusien oivallusten ja näkökulmien löytyminen, mikä edistää toipumista. Psykoterapiaryhmässä vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen…

Jatka lukemistaMahistuen psykoterapiaryhmät starttaavat!

Kesäkuulumiset

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Mahistuen perhetyössä on kesän aikana toimittu perhetyössä hyödyntäen soveltaen ympäristökasvatuksellista viitekehystä toiminnallisin menetelmin. Perheiden kanssa on yhdessä tutustuttu lähiympäristössä eläimiin, lintuihin, kasveihin ja hyönteisiin ihmetellen luonnon kauneutta. Toiminnan myötä on herännyt tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat…

Jatka lukemistaKesäkuulumiset

Koira perhetyössä

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta on tavoitteellista koira-avusteista työtä asiakkaan sosiaalisen kasvun, itsetuntemuksen ja aktiivisen toimijuuden tukemiseksi. Koiratoiminnassa hyödynnetään koiran ominaisuuksia edistäen ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan asiakasryhmät ja työympäristöt…

Jatka lukemistaKoira perhetyössä

Mahistuen eläinharrastusryhmät

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Mahistuki on ohjannut syyslukukaudella kahdella helsinkiläisellä koululla eläinharrastusryhmiä. Mahistuen eläinharrastusryhmässä korostuvat seuraavat tekijät: ”Eläinharrastusryhmässä lapsi saa oivaltamisen ja ilon kokemuksia eläinaiheisen ryhmämuotoisen toiminnan kautta. Eläinharrastusryhmä tukee lapsen myötätunnon ja empatiakyvyn…

Jatka lukemistaMahistuen eläinharrastusryhmät

Töihin Mahistukeen!

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Haemme perhetyöntekijöitä sekä ammatillisia tukihenkilöitä vakituiseen työsuhteeseen kilpailukykyisellä tuntipalkkauksella. Palkkaamme työntekijöitä heti sopivien löydyttyä. Työmäärästä voidaan myös sopia. Mahistuessa pääset käyttämään osaamistasi laajasti. Panostamme työntekijöidemme jatkuvaan kehittymiseen mm. osallistumalla koulutusten…

Jatka lukemistaTöihin Mahistukeen!

Harjoitteluni Mahistuessa

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Olen saanut tehdä Mahistuessa Helsingin yliopiston yleisen ja aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmaan kuuluvan korkeakouluharjoittelun. Harjoitteluuni on sisältynyt ammatillisen tukihenkilötyön lisäksi perhetyön kentälle sijoittuvan vaikuttavuuden arvioinnin prosessin saattaminen alkuun. Vaikuttavuuden arvioinnissa pyritään tuomaan…

Jatka lukemistaHarjoitteluni Mahistuessa

Taidelähtöisen luontotoiminnan lyhytinterventio Mahistuen perhetyössä

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan vahvistaa ihmisten itsetuntemusta, osallisuutta ja sosiaalisia taitoja. Niillä katsotaan olevan yhteys hyvään koettuun terveyteen. Taidelähtöiset menetelmät auttavat tekemään näkyväksi tunteita, asenteita ja arvoja sekä työstämään ja…

Jatka lukemistaTaidelähtöisen luontotoiminnan lyhytinterventio Mahistuen perhetyössä

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan kehittämisprojekti

 • Artikkelin kirjoittaja:
 • Artikkelin kategoria:Ajankohtaista

Mahistuki on mukana Suomen Hoivakoiran kehittämisprojektissa, jonka tuotoksena on sosiaalipedagogisen koiratoiminnan erikoiskoulutus lastensuojelun parissa työskenteleville ammattilaisille.  Pilottihanke on käynnistynyt toimialan yhteydenottoihin vastaten loppuvuonna 2020 ja jatkuu ensimmäisen koulutuksen lanseerauksen merkeissä…

Jatka lukemistaSosiaalipedagogisen koiratoiminnan kehittämisprojekti